Konsulentudvikling

Hvis du har søgt på www.konsulentudvikling.dk og er havnet på denne side, er der en god grund til det.

Konsulentudvikling.dk er lukket, men da siden var min, er du blevet sendt hertil.

Velkommen.

Konsulentudvikling.dk handlede om at støtte og udvikle vidensmedarbejdere og deres arbejdspladser.

Vidensmedarbejdere, som eksempelvis advokater, jurister, management konsulenter, ingeniører, arkitekter, IT konsulenter, HR konsulenter, salgskonsulenter, chefkonsulenter, interne konsulenter, bankrådgivere, sagsbehandlere, bruger sig selv som den vigtigste ressource.

De besidder en viden som de har tilegnet sig og videreudviklet gennem uddannelse og erfaring, deres faglige udgangspunkt og ståsted. vidensmedarbejder lille

Men deres ressource er også dem selv som person og de personlige kompetencer de har. Deres indsigt i sig selv, den måde de bruger deres selvindsigt på, deres egen balance, deres tilgang til andre mennesker, deres formidlingsevner, deres arbejdsglæde, deres fokus, deres præferencer og meget andet er også en del af deres professionelle virke.

Uanset om de er ledere eller medarbejder, er ansat i en stor eller lille virksomhed, er det nødvendigt at også at have de personlige kompetencer for øje, når de gerne vil udvikle sig fagligt.

 

“Ingen af os er så dygtige som os alle tilsammen.” netværk

– Ken Blanchard

Et vidensteam uden: 

 • Fælles fodslaw
 • Indsigt i hinanden
 • Tilstrækkelig fremdrift til at skabe de ønskede resultater
 • Medarbejdertilfredshed
 • Et udviklende samarbejde

Er ikke et velfungerende og effektivt team.

Det er ikke nok, at de enkelte deltagere er de bedste i branchen, hvis teamet som helhed ikke fungerer optimalt.

Det er i relationerne med andre at vi som mennesker virkelig ”kommer i spil”.

At være det skarpeste team i branchen kræver:

 • Effektiv kommunikation
 • Mulighed for tryg og konstruktiv feed-back
 • Forventningsafstemning
 • Værdiskabende indbyrdes relationer
 • Fælles forståelse af teamets mål og opgaver
 • Klar rollefordeling og fælles forståelse af samarbejde
 • Viden om og anerkendelse af hinandens styrker og udviklingspunkter
 • Løbende innovation og kreativitet

Et team som ikke fungerer koster ikke ”bare” virksomheden penge i form af manglende resultater, dårlig fremdrift og tidsspilde. Det koster også på medarbejdertilfredsheden og arbejdsklimaet og det kan i sidste ende betyde høj medarbejderudskiftning, fravær og langtidssygemeldinger.

Derfor arbejdede Konsulentudvikling.dk også med teamudvikling.

At have succes som vidensvirksomhed med at sælge eller tilbyde viden til andre Success Starts Herevirksomheder, forbrugere eller borgere, kræver investeringer.

Investeringer i den enkelte vidensmedarbejder eller i vidensteamet.  Det er jo deres viden og kompetencer som skaber virksomheden.

Men hvis succesen skal være langtidsholdbar og bæredygtig, skal der også investeres i virksomhedens fundament og evne til at håndtere og lede de forandringer som alle virksomheder oplever.

Investeringen kan være at få en (opdateret) mission, vision og med tilhørende værdier/adfærdskodeks på plads, men kan også handle om at arbejd mere mindfuldt eller være mere værdsættende, anerkendende og følelsesmæssig intelligent i virksomhedens tilgang til medarbejdere, ledere, samarbejdspartnere, stakeholders og kunder/brugere.

Jeg har i Konsulentudvikling.dk arbejdet med:

 • Coaching, både personer og grupper
 • Ledersupervision, både personer og grupper
 • MBSR Mindfulness 8 ugers forløb for enkeltpersoner med fokus på stresshåndtering
 • Business Mindfulness – mindfulness i arbejdslivet
 • Teamudvikling
 • Udarbejdelse og opdatering af vision, mission og værdier
 • Værdsættende og anerkendende tilgang
 • Følelsesmæssig Intelligens i praksis
 • Facilitering af forandringsprocesser
 • Sygdomshåndtering
 • Karrierevejledning
 • Trivsel
 • Kompetenceudvikling
 • Profiltilbagemelding (Insights Discovery)

Er du interesseret i at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte mig på 22 98 26 61 eller evakolle@gmail.com.